Karakal squash rackets

Karakal Air Power
Regular price
€114,95
Sale price
€114,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal SN-90 FF
Regular price
€149,95
Sale price
€149,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal Air Touch
Regular price
€124,95
Sale price
€124,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal Core Pro - Yellow
Regular price
€119,95
Sale price
€119,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal T-130 FF
Regular price
€99,95
Sale price
€99,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal Core Pro - Red
Regular price
€119,95
Sale price
€119,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal S PRO ELITE special edition
Regular price
€139,95
Sale price
€139,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal TEC PRO special edition
Regular price
€139,95
Sale price
€139,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal Core 110
Regular price
€109,95
Sale price
€109,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal T-120FF
Regular price
€129,95
Sale price
€129,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal RAW 110
Regular price
€119,95
Sale price
€119,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Karakal RAW 120
Regular price
€104,95
Sale price
€104,95
Regular price
Unit price
per 
Sold out